Välkommen till Rbok för Lindesbergs kommun

Här kan föreningar, företag och privatpersoner boka kommunala lokaler samt att föreningar kan söka bidrag. Du loggar in med Bank ID ansöker om att bli kund, Representerar du en föreningen måste du bifoga en fullmakt som ger dig rätt att företräda föreningen. Använd gärna den blankett som finns på kommunens hemsida.